Εργαστήρια / Μαθήματα / Σεμινάρια φωνής, ηχητικού διαλογισμού, διφωνικού τραγουδιού (overtone singing).
Ιδιαίτερα μαθήματα online (για την Ελλάδα).
Τραγούδι, φωνητική και έκφραση.
error: Content is protected !!